onsdag 30 september 2015

Programmerare och möjlighetsmästare

Avsnittets huvudperson är Tor Ghai, programmerare på sitt eget företag TorTalk. Tor är en person som ser möjligheter, han låter tankar och ideér studsa mot varandra och hittar på så vis nya vägar att gå. Det är en styrka, menar Tor. En utmaning för honom är dyslexi. Den ställer till det i relation till text. Tor säger att han älskar talsyntes, men att det inte funnits någon på marknaden som helt passat hans egna behov. Det var det som gjorde att han började klura på hur en talsyntes som han ville ha, skulle fungera. Tors kunskaper och arbete resulterade i talsyntesprogrammet TorTalk och med den "uppfinningen" har han fått Post och Telestyrelsens innovationspris 2013. Så här beskriver de hans uppfinning:
"Tor Ghai utvecklar skärmläsaren TorTalk. Användaren kan välja vilken text, i digitala böcker och tidningar, som ska bli uppläst via talsyntes. Målgruppen är personer med lässvårigheter, nedsatt synförmåga och ofullständiga språkkunskaper."
Tors vilja att kunna läsa all text som går att få in i dator eller tablet, har lett honom till att inte bara lösa hans egna vardagasbestyr med läsning utan även banat väg för andra i samma situation. Det gör honom i mina ögon till en möjlighetsmästare!Entreprenör och programmerareInga kommentarer:

Skicka en kommentar