måndag 25 maj 2015

Doktorand och möjlighetsmästare

Avsnittets huvudperson är Barbro Johansson, doktorand på institutionen för Specialpedagogik vid Stockholms Universitet. Barbro har, förutom att i dagarna lagt fram sin avhandling "Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd, arbetat med en uppdragsutbildning som bygger på Skolverkets allmänna råd för extra anpassningar och särskilt stöd.Avhandlingen är en longitudinell studie där tonåriga flickor berättar om behov av stöd med fokus på delaktighet och de berättar även om hur deras egna erfarenheter tas tillvara i utbildningssammanhang. I relation till kursen om pedagogisk kartläggning som Barbro varit med och utarbetat på uppdrag av Skolverket, vill jag citera ur avhandlingen:

"Vid en pedagogisk kartläggning måste elevens genuina uppfattning om undervisning ingå i bedömningen, i annat fall blir det svårt, ibland nästan omöjligt att utforma verkningsfulla stödinsatser" (sid.133).

Barbro lyfter in sina erfarenheter från avhandlingsarbetet i relation till extra anpassningar och delar med sig av sina tankar - Barbro är i mina ögon en möjlighetsmästare!

Länk till avhandlingen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar