måndag 25 maj 2015

Doktorand och möjlighetsmästare

Avsnittets huvudperson är Barbro Johansson, doktorand på institutionen för Specialpedagogik vid Stockholms Universitet. Barbro har, förutom att i dagarna lagt fram sin avhandling "Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd, arbetat med en uppdragsutbildning som bygger på Skolverkets allmänna råd för extra anpassningar och särskilt stöd.Avhandlingen är en longitudinell studie där tonåriga flickor berättar om behov av stöd med fokus på delaktighet och de berättar även om hur deras egna erfarenheter tas tillvara i utbildningssammanhang. I relation till kursen om pedagogisk kartläggning som Barbro varit med och utarbetat på uppdrag av Skolverket, vill jag citera ur avhandlingen:

"Vid en pedagogisk kartläggning måste elevens genuina uppfattning om undervisning ingå i bedömningen, i annat fall blir det svårt, ibland nästan omöjligt att utforma verkningsfulla stödinsatser" (sid.133).

Barbro lyfter in sina erfarenheter från avhandlingsarbetet i relation till extra anpassningar och delar med sig av sina tankar - Barbro är i mina ögon en möjlighetsmästare!

Länk till avhandlingen.


måndag 11 maj 2015

IT-farmor och storseglare i@ Lindberg

Avsnittets huvudperson i@ Lindberg är inspiratör för många och IT-farmor - numer pensionär och storseglare. i@ var med vid Skoldatatekens start, hon har varit med och byggt Skoldatatek på olika sätt med olika förutsättningar i två olika kommuner. i@ är en möjlighetsmästare - så klart. Hon ser möjligheter i det stora och det lilla, på att vara praktiknära och närvarande nära elever - de som vi ska ge möjligheter att lära på det sätt som passar dem.


Att skriva med penna, att läsa med ögonen är självklart för alla men att läsa med öronen det har man glömt bort. Att ge möjligheter att skriva med tangentbord om man exempelvis har motoriska svårigheter menar i@ ska vara en självklarhet! Möt i@ - en #möjlighetsmästare!

onsdag 6 maj 2015

Så var det igång...

Jag frågade mig: Hur svårt kan det vara att göra något som ska likna en podd?
Jag hör ju: Det är bara att g ö r a.
Sagt och gjort, jag gör ett försök.
Det här är mitt allra första mycket enkla försök att berätta med tal om varför och hur jag kom på att ge mig själv en utmaning. Utmaningen heter #möjlighetsmästarna och om du lyssnar på mig för du veta varför "podden" heter så. Du kanske är en möjlighetsmästare - hur som: Välkommen hit!