onsdag 30 september 2015

Programmerare och möjlighetsmästare

Avsnittets huvudperson är Tor Ghai, programmerare på sitt eget företag TorTalk. Tor är en person som ser möjligheter, han låter tankar och ideér studsa mot varandra och hittar på så vis nya vägar att gå. Det är en styrka, menar Tor. En utmaning för honom är dyslexi. Den ställer till det i relation till text. Tor säger att han älskar talsyntes, men att det inte funnits någon på marknaden som helt passat hans egna behov. Det var det som gjorde att han började klura på hur en talsyntes som han ville ha, skulle fungera. Tors kunskaper och arbete resulterade i talsyntesprogrammet TorTalk och med den "uppfinningen" har han fått Post och Telestyrelsens innovationspris 2013. Så här beskriver de hans uppfinning:
"Tor Ghai utvecklar skärmläsaren TorTalk. Användaren kan välja vilken text, i digitala böcker och tidningar, som ska bli uppläst via talsyntes. Målgruppen är personer med lässvårigheter, nedsatt synförmåga och ofullständiga språkkunskaper."
Tors vilja att kunna läsa all text som går att få in i dator eller tablet, har lett honom till att inte bara lösa hans egna vardagasbestyr med läsning utan även banat väg för andra i samma situation. Det gör honom i mina ögon till en möjlighetsmästare!Entreprenör och programmeraretisdag 2 juni 2015

-"Skolan är ett lagspel".


Avsnittes huvudperson är Nina Baresso, anställd på Skapaskolan i Huddinge utanför Stockholm och elitbasketspelare. Vad har då elitbasket med skola att göra? Vad är det som gör Nina till en #möjlighetsmästare? Nina menar att det är samma komponenter som skapar ett team. Att det går att ta allt med sig från basketen in i skolan. Framför allt trycker hon på att både skola och basket är lagspel, det är ett teamwork med stora och små medspelare. Nina försöker göra sina medspelare bättre genom att sprida glädje, energi samt att ha en tro på att varje individ kan utvecklas. I mina ögon är Nina en möjlighetsmästare!


-"Jag kan, jag vill, jag vågar!" 


måndag 25 maj 2015

Doktorand och möjlighetsmästare

Avsnittets huvudperson är Barbro Johansson, doktorand på institutionen för Specialpedagogik vid Stockholms Universitet. Barbro har, förutom att i dagarna lagt fram sin avhandling "Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd, arbetat med en uppdragsutbildning som bygger på Skolverkets allmänna råd för extra anpassningar och särskilt stöd.Avhandlingen är en longitudinell studie där tonåriga flickor berättar om behov av stöd med fokus på delaktighet och de berättar även om hur deras egna erfarenheter tas tillvara i utbildningssammanhang. I relation till kursen om pedagogisk kartläggning som Barbro varit med och utarbetat på uppdrag av Skolverket, vill jag citera ur avhandlingen:

"Vid en pedagogisk kartläggning måste elevens genuina uppfattning om undervisning ingå i bedömningen, i annat fall blir det svårt, ibland nästan omöjligt att utforma verkningsfulla stödinsatser" (sid.133).

Barbro lyfter in sina erfarenheter från avhandlingsarbetet i relation till extra anpassningar och delar med sig av sina tankar - Barbro är i mina ögon en möjlighetsmästare!

Länk till avhandlingen.


måndag 11 maj 2015

IT-farmor och storseglare i@ Lindberg

Avsnittets huvudperson i@ Lindberg är inspiratör för många och IT-farmor - numer pensionär och storseglare. i@ var med vid Skoldatatekens start, hon har varit med och byggt Skoldatatek på olika sätt med olika förutsättningar i två olika kommuner. i@ är en möjlighetsmästare - så klart. Hon ser möjligheter i det stora och det lilla, på att vara praktiknära och närvarande nära elever - de som vi ska ge möjligheter att lära på det sätt som passar dem.


Att skriva med penna, att läsa med ögonen är självklart för alla men att läsa med öronen det har man glömt bort. Att ge möjligheter att skriva med tangentbord om man exempelvis har motoriska svårigheter menar i@ ska vara en självklarhet! Möt i@ - en #möjlighetsmästare!

onsdag 6 maj 2015

Så var det igång...

Jag frågade mig: Hur svårt kan det vara att göra något som ska likna en podd?
Jag hör ju: Det är bara att g ö r a.
Sagt och gjort, jag gör ett försök.
Det här är mitt allra första mycket enkla försök att berätta med tal om varför och hur jag kom på att ge mig själv en utmaning. Utmaningen heter #möjlighetsmästarna och om du lyssnar på mig för du veta varför "podden" heter så. Du kanske är en möjlighetsmästare - hur som: Välkommen hit!